Вчитель закладу загальної середньої освіти

Описание

Заробітна плата (усього): 12000 грн
У тому числі основна: 12000 грн
Опис
Характер виконуваної роботи:
Постійний
Основні функціональні обов'язки:
2.1. Забезпечує навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку учнів.
2.2. Забезпечує режим дотримання норм і правил техніки безпеки у навчальному закладі. Розробляє інструкції з охорони праці по видах робіт, що стосуються його діяльності.
2.3. Організовує та планує освітній процес, забезпечує виконання навчальних програм з предмету відповідн до навчального плану та графіка навчально-виховного процесу.
Вид трудового договору:
безстроковий
Режим роботи:
5-денний робочий тиждень
Умови організації праці:
Звичайні умови
Соціальні переваги:
професійний розвиток
Професійні компетенції (знання, навички):
Вдосконалює педагогічну майстерність, загальну культуру, підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.
Особистісні компетенції (особисті якості, характеристики):
відповідальність,доброзичливість

Посмотреть контакты →