Головний бухгалтер

Описание

Заробітна плата (усього): 35000 грн
У тому числі основна: 35000 грн
Опис
Характер виконуваної роботи:
Постійний
Основні функціональні обов'язки:
Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.
Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
Тел.фахівців ОФ ООЦЗ: (073)2615515
Вид трудового договору:
безстроковий
Режим роботи:
5-денний робочий тиждень
Умови організації праці:
Звичайні умови
Соціальні переваги:
інше
Професійні компетенції (знання, навички):
Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.
Досвід роботи в бюджетній сфері, робота з казначейством. Штат 105 осіб.
Особистісні компетенції (особисті якості, характеристики):
Знати: законодавство про бухгалтерський облік. Порядність, відповідальність.

Посмотреть контакты →