Головний бухгалтер

Описание

Заробітна плата (усього): 21187 грн
Опис
Характер виконуваної роботи:
Постійний
Основні функціональні обов'язки:
Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Вид трудового договору:
безстроковий
Режим роботи:
Підсумований облік робочого часу
Умови організації праці:
Звичайні умови
Соціальні переваги:
професійний розвиток
Професійні компетенції (знання, навички):
Підвищення кваліфікації на робочому місці
Особистісні компетенції (особисті якості, характеристики):
Відповідальність, оперативність, впевненість

Посмотреть контакты →